Felicia har lunchyoga hos oss på Stockholm Saltspa på tisdagar och det är medicinsk yoga som du får njuta av.

Felicia är diplomerad lärare & terapeut i MediYoga för Göran Boll, vid Mediyoga Institutet i Stockholm.

Hon har ägnat sitt intresse åt meditationspraktiker och olika former av yoga sedan tjugo år. Felicia är en erfaren lärare som undervisat regelbundet sedan 2010.

Utöver yogakurserna tar hon emot för individuell yogaterapi, arrangerar yogaresor till Italien och arbetar med MediYogan som verktyg vid cancerrehabilitering.

I botten har Felicia en magisterexamen i svenska och estetik och hon är cirkelledare i kreativt skrivande.

Att vara yogalärare innebär ett livslångt lärande för egen del och Felicia vidareutbildar sig för närvarande till Kundaliniyogalärare i Science of Mind & Humanology enligt Yogi Bhajan.

Läs mer om Felicia på
www.innerstories.se