Hanna Påhlman

Hanna Påhlman är diplomerad samtalsterapeut och samtalscoach inom psykosyntes.
Psykosyntes är ett psykologiskt perspektiv som präglas av synen på människan som i grunden frisk och av övertygelsen om att människans personliga svårigheter är grunden till en stor utvecklingspotential och mognad.
I terapirummet kommer vi, genom samtal och upplevelsebaserade övningar, som till exempel guidad meditation och visualisering, i kontakt med undanträngda minnen och känslor från tidigare episoder i livet och barndomen. Tillsammans utforskar och bearbetar vi det som framträder och du lär dig konkreta verktyg och utvecklar kvalitéer i syfte att nå din personliga potential och det du längtar efter.
Psykosyntes är mer än en arbetsmetod, det är en empatisk livsattityd där vi varsamt närmar oss helheten i oss själva, där viljan är central och där vi genom att lära oss att praktisera medveten närvaro och självkärlek hittar meningsfullhet i livet. Inom coachning tittar vi på nuläget och jobbar mot en målbild, inom samtalsterapi tittar vi även bakåt för att förstå varför.
Hanna arbetar med psykosyntesen som grund, men lånar även metoder och material från andra terapiformer, till exempel ACT (Acceptans & Commitment Therapy), KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och Schematerapi.
Hanna har en bakgrund som legitimerad gymnasielärare och har arbetat inom skolans värld i mer än 15 år. Efter att hon genomgick utbildningen till samtalsterapeut och -coach har hon dessutom arbetat som kurator på en högstadieskola.
“Min ambition med samtalen är att skapa möjligheter för min klient att återta kontakten med sig själv, att få fatt i rösten långt där inne som har svar på vad det är som vill komma fram och vad det som hindrat detta. Mitt viktigaste verktyg i detta arbete är närvaro i rummet, med klienten och att skapa trygghet och allians.”
För frågor eller bokning mejla hanna.pahlman@gmail.com eller ring/sms:a 073 728 1983.