Julia Maric är diplomerad samtalscoach och samtalsterapeutstudent inom psykosyntes.

Psykosyntes är ett psykologiskt perspektiv som präglas av synen på människan som frisk och övertygelsen om att människans personliga svårigheter är grunden till en stor utvecklingspotential och mognad.

I terapirummet kommer vi genom samtal och upplevelsebaserade övningar, som till exempel guidad meditation och visualisering, i kontakt med undanträngda minnen och känslor från tidigare episoder i livet och barndomen. Tillsammans utforskar och bearbetar vi det som framträder och du lär dig konkreta verktyg och utvecklar kvalitéer i syfte att nå din personliga potential och det du längtar efter.

Psykosyntes är mer än en arbetsmetod, det är en empatisk livsattityd där vi varsamt närmar oss helheten i oss själva, där viljan är central och där vi genom att lära oss att praktisera medveten närvaro och självkärlek hittar meningsfullhet i livet. Inom coachning tittar vi på nuläget och jobbar mot en målbild, inom samtalsterapi tittar vi även bakåt för att förstå varför.

Julia arbetar med psykosyntes som grund, men lånar även metoder och material från andra terapiformer, till exempel ACT (Acceptans & Commitment Therapy), KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och Schematerapi.

Juila har under 15 års tid jobbat ideellt med samtal och ur det har det växt ett mål om att en dag fördjupa sig mer i samtal och jobba med det professionellt. Det ledde till att hon 2015 påbörjade en samtalsterapiutbildning. Julia har en magisterexamen inom farmaceutisk biovetenskap och har även läst journalistik. De senaste åren har hon jobbat med rekrytering och HR, åren dessförinnan som projektledare inom läkemedelsindustrin.

“Mitt mål är att med psykosyntesen som grund möta dig där du befinner dig i livet. Tillsammans hjälps vi åt att hitta din motivation och din potential till att utveckla dig till att bli en bättre version av dig själv.”

Julia tar sin samtalsteraputexamen i december 2018 och erbjuder fram till dess samtalsterapi till ett rabatterat pris av 300 kr/session (50 min). Erbjudandet gäller till och med 10 december 2018, därefter erbjuds samtalsterapi till 800 kr/session (50 min). Coaching till både privatpersoner och företag erbjuds till 800 kr/session (50 min).

För mer information se Julias hemsida www.juliamaric.com. För frågor eller bokning, skicka ett mejl till julia.maric@gmail.com eller ring 0709 750 648.