Malin Engelbrektsson är diplomerad och auktoriserad samtalsterapeut och samtalscoach inom psykosyntes.

Psykosyntes är ett psykologiskt perspektiv som präglas av synen på människan som i grunden frisk och av övertygelsen om att människans personliga svårigheter är grunden till en stor utvecklingspotential och mognad.

I terapirummet kommer vi genom samtal och upplevelsebaserade övningar, som till exempel guidad meditation och visualisering, i kontakt med undanträngda minnen och känslor från tidigare episoder i livet och barndomen. Tillsammans utforskar och bearbetar vi det som framträder och du lär dig konkreta verktyg och utvecklar kvalitéer i syfte att nå din personliga potential och det du längtar efter.

Psykosyntes är mer än en arbetsmetod, det är en empatisk livsattityd där vi varsamt närmar oss helheten i oss själva, där viljan är central och där vi genom att lära oss att praktisera medveten närvaro och självkärlek hittar meningsfullhet i livet. Inom coachning tittar vi på nuläget och jobbar mot en målbild, inom samtalsterapi tittar vi även bakåt för att förstå varför.

Malin arbetar med psykosyntes som grund, men lånar även metoder och material från andra terapiformer, till exempel ACT (Acceptans & Commitment Therapy), KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och Schematerapi.

Malin har en bakgrund som projektledare inom kommunikation och marknadsföring och är utbildad inom journalistik. Hon har ett personligt intresse för Ayurveda och använder även det i begränsad omfattning som förhållningssätt i terapirummet.

“Det är lätt att fastna i det som är svårt, men bortom försvaren finns möjligheten till något nytt och mer meningsfullt. Jag erbjuder en aktiv terapi där vi tillsammans avtäcker, utforskar och identifierar både dina begränsningar och din potential samt lägger grunden för nya förhållningssätt, till dig själv och livet”.

För frågor eller bokning skicka ett mejl till terapi@malinengelbrektsson.com eller ring 0736 422 230.