Hos oss kan du få samtalsterapi och coaching av Julia Maric, diplomerad samtalscoach och samtalsterapeutstudent inom psykosyntes, och Malin Engelbrektsson, diplomerad och auktoriserad samtalsterapeut och samtalscoach inom psykosyntes.


SAMTALSTERAPI

Att gå i terapi är att bestämma sig för att arbeta med sig själv på djupet. Tillsammans med terapeuten undersöker du det som du tog med dig till terapin. Det kan till exempel vara stress, kris, inre kaos – hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Du kan också gå i terapi fast du mår bra och för att du söker en inre personlig utveckling. En terapeuts uppgift är att lyssna utan att värdera och döma. En terapeut är någon som vet att du har svaren själv om du bara får möjlighet att ventilera och reflektera. Någon som är oberoende, som har tillit till dig och som vet att du bär din egen lösning.
Samtalsterapi i psykosyntes bygger på samverkan. Du träffar en terapeut, som med kunskap och förståelse hjälper dig till insikter. Terapeutens roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv.


PSYKOSYNTES 

Psykosyntes är ett psykologiskt perspektiv som präglas av synen på människan som frisk och övertygelsen om att människans personliga svårigheter är grunden till en stor utvecklingspotential och mognad.
Psykosyntes är mer än en arbetsmetod, det är en empatisk livsattityd där vi varsamt närmar oss helheten i oss själva, där viljan är central och där vi genom att lära oss att praktisera medveten närvaro och självkärlek hittar meningsfullhet i livet. Inom coachning tittar vi på nuläget och jobbar mot en målbild, inom samtalsterapi tittar vi även bakåt för att förstå varför.

Samtalsterapeuter och coacher i psykosyntes arbetar med förebyggande friskvård. Även människor som är friska drabbas ibland av händelser i livet som gör att de behöver hjälp. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i samtalet sker det på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig anpassad takt.

I terapirummet kommer vi genom samtal och upplevelsebaserade övningar, som till exempel guidad meditation och visualisering, i kontakt med undanträngda minnen och känslor från tidigare episoder i livet och barndomen. Tillsammans utforskar och bearbetar vi det som framträder och du lär dig konkreta verktyg och utvecklar kvalitéer i syfte att nå din personliga potential och det du längtar efter.


BOKA TID

Du bokar din tid här.