Vi har återkommande meditation i saltrummet, maila oss för mer info.

Att meditera går ut på att medvetet stilla sinnet, tankeflödet, och vila i det ickedömande vardandet.

Det är en mycket enklare process än vad många tror, som öppnar oss för att lära känna oss själva på ett nytt sätt.puss_yoga

Inom österländsk mångtusenårig visdom menar man att man genom meditation möjliggör kontakt med själens oändliga visdom och den kan vi bara nå via tystnaden. Man kan förklara det som att vi alla är medvetna om att vi kan observera våra tankar, men vilket medvetande är det som kan göra den iakttagelsen? Och vad händer om vi stillar tankarna så vi kan komma i kontakt med detta medvetande, ofta kallat vårt högre jag?

För att uppnå denna tystnad i sinnet använder vi olika enkla tekniker och fokuspunkter och under terminen kommer vi att göra olika meditationer från den yogiska traditionen men även från andra traditioner. Det blir en spännande resa, du får ett litet smörgåsbord av meditationer att välja bland i din vardag.

 

Meditationen har många fördelar:

  • Hjälper oss att utveckla ett neutralt och lugnt sinne
  • Ökar vår förmåga att vara närvarande i nuet
  • Reducerar stress
  • Ökar vår tillit till vår intuition, ofta kallad magkänslan
  • Hjälper oss att bryta oönskade tankemönster och beteenden och ökar vår medvetenhet om våra behov och önskningar
  • Hjälper till att transformera känslor till hängivelse så vi inte längre behöver känna oss som offer under oönskade emotioner
  • Reducerar rädslor så vi kan möta oss själva och världen med medkänsla och kärlek
  • Meditation är för alla! Så vem du än är, vad du än kommer ifrån, erfaren eller nybörjare, så är du hjärtligt välkommen!